NIEUW BOEK: Gefangenschaft bei den ‘Kaaskoppen’ (Pionier Brigade Draeger)

Een ontsnappingstunnel, delen van landmijnen, resten van opgedragen uniformen en kuilen met medisch afval. Een kleine greep uit het materiaal dat we met de conflictarcheologen van BAAC in de winter van 2017/2018 op de Frederik Hendrikkazerne in Blerick hebben opgegraven. Het zijn de bijzondere restanten van een mijnruimerskamp en de ruim 450 Duitse (krijgs)gevangenen die hier na de oorlog werden vastgehouden om Noord- en Midden-Limburg mijnenvrij te maken. Deze Duitsers die op de kazerne werden…